Πυροσβεστικά Είδη VELOS Θεσσαλονίκη

Πυροσβεστικά Είδη VELOS Θεσσαλονίκη

Κατηγορία Διάφορα
Τοποθεσία Μακεδονία

Τα πυροσβεστικά είδη “VELOS” του Δανογλίδη Δημήτρη λειτουργούν επιτυχώς στον Ελλαδικό χώρο από το 1980. Η μακροχρόνια εμπειρία μας στον πυροσβεστικό τομέα και η υψηλή τεχνική κατάρτιση του προσωπικού μας, μας κατέστησαν ικανούς να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Κύριος γνώμονας της εταιρείας είναι η υψηλή ποιότητα στα προϊόντα – υπηρεσίες που προσφέρει και βασική επιδίωξη της η συνεχής βελτίωση αυτών.

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 220, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 23103 01344

Email: info@velosdanoglidis.gr

Website: www.velosdanoglidis.gr